Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2012

bobsonn
7141 1357
Reposted fromHOLLYWOODDOLL HOLLYWOODDOLL
bobsonn
0744 808e
Reposted fromnohalfmeasures nohalfmeasures viaNatique Natique
bobsonn
Czasami człowiek musi zacząć wszystko od początku. Osobiście uważam, że to godne podziwu. Wielu osobom brakuje odwagi, która jest do tego potrzebna. 
— "Bezpieczna przystań" Nicholas Sparks
5195 8713 500
Reposted fromZicoCarioca ZicoCarioca viamarlylee marlylee
bobsonn
7353 f437
Reposted fromHOLLYWOODDOLL HOLLYWOODDOLL
bobsonn

Gdyby oczy nie płakały, a usta wciąż się śmiały.
     

— Paktofonika "Gdyby"
bobsonn
7616 1400
Reposted fromHOLLYWOODDOLL HOLLYWOODDOLL
bobsonn
8946 8e34 500
Reposted fromshoes shoes viamarlylee marlylee
bobsonn
bobsonn
8685 ad1d
Reposted fromHOLLYWOODDOLL HOLLYWOODDOLL
bobsonn
bobsonn
9307 d515
Reposted fromHOLLYWOODDOLL HOLLYWOODDOLL
bobsonn
Skoczmy i nigdy nie oglądajmy się za siebie...
— All I Ever Wanted
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty
bobsonn
bobsonn
bobsonn
Kusisz zapachami,
prowokujesz gestem,
wodzisz za mną wzrokiem.
Reposted frompoppyseed poppyseed viailoveyou iloveyou
bobsonn
bobsonn
7084 8ec9
Reposted fromthe-new-beyonce the-new-beyonce viailoveyou iloveyou
bobsonn
bobsonn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl